DUVARDAN DUVARA FEN BILIMLERI (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Ögrenme stilleri genel olarak üç baslık altında toplanabilir.Isittiklerimizin %20sini hem görüp hem isittiklerimizin %50sini ögreniriz.Laboratuvar ortamında yaparak yasayarak ögrendigimiz bilgilerin yanında deney ya da etkinlik yapamadıgımız bilgileri daha kalıcı sekilde ögrenmek için görsel destekli fen sokagımızı yapmaya karar verdik.Sokagımızı ögrenci ve ögretmen isbirligi ile yapıp.Aynı sınıf seviyesinde 2 adet subeden biri deney grubu digeri ise kontrol grubu olacaktır.Grupların ikisine de ön test uygulandıktan sonra,deney grubuna görsel destekli,kontrol grubuna ise sadece isitsel ders anlatımı yapılacak ardından iki sınıfa da son test uygulayarak görsel destekli ögretimin hipotezimizi destekleyip desteklemedigi ölçülecektir.

Projenİn Yapılışı

Seçilen bir koridor öğrencilerie birlikte projeksiyondan görsellerin duvara yansıtılması sonucu duvarda oluşan görüntülerin üzerinden çizim yapılarak boyanır. Çizimlerin ardından uygun görülen iki sınıf seçilerek sınıflara ön test uygulanır. Testin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından sınıflardan birine düz anlatım diğerine ise görsel destekli anlatım yapılır. Anlatımların ardından iki sınıfa son test uygulanır ve test sonuçları değerlendirmeye alınır. Değerlendirmenin sonuçlarına göre hipotezin gerçekleşip gerçekleşmediği sonucuna varılır.

Proje Ek Dosyaları

Sonuç

Proje yapıldıktan sonra sonuca varılacaktır.